Regionreformen

Det er valgt ei fellesnemnd bestående av 38 fylkespolitikere, halvparten fra Troms og halvparten fra Finnmark. Denne fellesnemnda leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen. 

På vår egen nettside http://nyetffk.no/  kan du lese nyheter, se referater fra møter i fellesnemnd, arbeidsutvalg og andre utvalg som er i gang med prosessen. Du vil også kunne følge oppsatte møter i fellesnemnd og arbeidsutvalg når det er videooverføring fra møtene. 

-------------------------

Møte i arbeidsutvalget

Møte mandag 18. mars 2019

Ekstramøte tirsdag 26. februar 2019

Møte mandag 25. februar 2019

 

Møte mandag 11. februar 2019

 

Møte i partssammensatt utvalg

Møte 25. februar i Tromsø

 

Møter i fellesnemnda

Møte 26. og 27. februar 2019 i Tromsø

 

Møte 30. og 31. januar 2019 i Vadsø

 

Møte 17. desember 2018 i Tromsø

 

Møter i underutvalg og arbeidsgrupper

Sentral informasjon

 

 

Dokumenter fra Troms fylkeskommune

 

 

 

Informasjon på andre nettsider

     

     

    ×