Planer og avtaler samiske forhold

Planer og avtaler som berører det samiske området, og plandokumenter oversatt til samisk språk.

PLANER OVERSATT TIL SAMISK

  • Planverket i fylkeskommunen oversettes til samisk. På samlesiden Planer og strategier finnes en samlet oversikt over alle fylkeskommunale planer, strategier og utredninger, der også de samiske versjonene publiseres. 

 

×