Privatist

Dersom du leser disse sidene på mobil, anbefaler vi at du bruker forenklet visning.

Her finner du informasjon om privatisteksamen for studieforberedende fag og yrkesfag i Troms fylke. Praksiskandidater og lærlinger benytter privatistordningen for å ta tverrfaglig skriftlig eksamen. 

 

Hvorfor lese denne informasjonen

Som privatist må du forholde deg til en mengde informasjon. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til at du ikke kan søke på opptak til høyere utdanning. Legg derfor spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen og frist for bestilling av kompetansebevis. Manglende kompetansebevis eller vitnemål, kan føre til at dine studieplaner blir inntil ett år forsinket. 

 

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole (med eksamensrett) på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. Vær også oppmerksom på at eksamensordningen for privatister, i mange fag, er forskjellig fra eksamensordningen for elever.

 

Oppmelding og betaling

Oppmelding og betaling skjer på www.privatistweb.no, som er åpen i periodene 15.1. - 1.2. (våreksamen)  og 1.9. - 15.9. (høsteksamen). Høsten 2019 er fristen for oppmelding utsatt til 16. september siden den 15. er på en søndag.

Eksamensavgiften må betales ved oppmelding (Visa eller Mastercard) eller innen oppmeldingsfristens utløp.  Innbetalt eksamensavgift refunderes ikke. Oppmelding som ikke er betalt, blir ikke registrert. På "Min side" i privatistweb kan du sjekke om betalingen er registrert.

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2020 er fastsatt i statsbudsjettet:
Nytt fag: 1 150 kroner
Karakterforbedring: 2 302 kroner


Opplysninger om eksamensordninger, retningslinjer og fag og fagkoder finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, på privatistwebben og på våre egne nettsider (sidekolonnen til høyre "Se også").

 

×