Drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen planlegger, drifter og får utført vedlikeholdet på alle fylkeskommunale institusjoner, fra nord til sør i Troms fylke

Vedlikeholdsområder

Når det gjelder vedlikehold er fylket delt i to. En avdelingsingeniør har ansvaret for nordfylket og Tromsøområdet. Den andre tar seg av midt - og sør Troms. Fylkeshuset med renholdere og vaktmestre er et eget område.

Driftsavdelingen på Fylkeshuset har ansvaret for vedlikeholdet og driften av Fylkeshuset, og vedlikeholdet av boligene som fylkeskommunen har i Tromsø. Parkeringsordningen for ansatte på fylkeshuset, og utlevering av nøkkelkort er også tillagt denne avdelingen. Leder for avdelingen er overingeniør Harald Liatun.

Adgangskontroll/låsing

Utenom arbeidstiden kan adgangskontrollen grovt beskrives med 3 nivåer:

Nivå 1: Gjelder bygningsmassens ytre skall. Her må det brukes kort, og i tillegg må vedkommende identifisere seg med en tallkode. Passeringer blir registrert med angivelse av person.

Nivå 2: Gjelder bygningsmassens sentrale adkomstkjerne og inn til de enkelte etater. Passeringer blir registrert, men uten angivelse av person. 

Nivå 3: Låsing med ordinær nøkkel for sylinder. Alle har en "etatsnøkkel" som innenfor egen etat gir adgang til alle kontorer, møterom, kopi/rekvisita og garderober.

Dersom noen mister kortet må de henvende seg til bygg- og eiendom hvor de får utstedt nytt kort, og det gamle blir slettet.

×