Kulturminneforvaltning

Opplysninger om hva du må vite før du kan gjøre tiltak i og nært kulturminner. Råd og regler og litt om tilskuddsordninger.

Kulturminner og kulturmiljø

Kan du grave i bakken?

Har du et gammelt hus?

"Jeg fant, jeg fant!"

×