Reguleringsplankonferansen 2018

Reguleringsplankonferansen  12.april 2018

Dette var den 7. i rekken av årlige dagskonferanser om reguleringsplanlegging. Også i år var det ny rekord i antall deltakere - 108 planleggere fra kommuner, private planforetak samt regionale og statlige myndigheter var til stede på Ishavshotellet.

Konferansens overskrift var forutsigbare og effektive planprosesser; Nytt i lovverket både i oppstartsfasen av reguleringsplaner og ved vurdering av konsekvensutredninger;  Kommunen som planmyndighet i samspill med tiltakshavere og andre sektormyndigheter i form av praktiske eksempler. Videre så vi på innholdet i reguleringsplaner, her med vekt på planbeskrivelse og virkninger av planen, samt innhold i bestemmelser med fokus på arealformål og hensynssoner. Andre tema var planlegging og utbygging i fareområder og kunst i offentlige rom.

 

Foredragene fra konferansen:

Velkommen. Ane-Marthe Sani, fylkesråd for plan og økonomi, Troms fylkeskommune

Oppstartsfasen i reguleringsplaner - ny forskrift om private planinitiativ og nytt i KU-forskriften. Jan-Martin Ståvi, AsplanViak

Forskrift om konsekvensutredning i praksis – eksempler fra Troms:

Når utløses kravet om konsekvensutredning? Margareth W. Sundfør, Troms fylkeskommune

Langsundforbindelsen. Eivind Elvestad, Fylkesmannen i Troms

 

Utforming av reguleringsplan – planbeskrivelsen – virkning av plan og Utforming av reguleringsplan – om bruk (og misbruk) av arealformål, bestemmelser og hensynssoner. Jan-Martin Ståvi, AsplanViak

Kunst i offentlige rom og byutvikling. Truls Ramberg, KORO

 

Nytt og aktuelt fra Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune:

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Gjert Eirik Olsen, Fylkesmannen i Troms

Samordning - det gode liv ?/!. Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms

Aktuelt fra fylkeskommunen. Bjørg Kippersund, Troms fylkeskommune

 

 

×