Urbane Arktis

Fylkesrådet i Troms har tatt initiativ til et utviklingsprogram for Troms med tittel Urbane Arktis.

Hovedmål

Posisjonere og utvikle Troms og Tromsø internasjonalt som en sterk politisk, økonomisk og kunnskapsbasert region i Arktis.

Programmet ble behandlet av fylkesrådet i møte den 28.02.2017, der følgende vedtak ble fattet:

 1. Fylkesrådet har tatt initiativ til et utviklingsprogram for fylket, med arbeidstittel «Urbane Arktis», med formål å posisjonere og utvikle Troms og Tromsø internasjonalt som en sterk politisk, økonomisk og kunnskapsbasert region i Arktis. Programmet skal:
  a. legge til rette for en felles innsats for å profilere Tromsø og regionen i det sirkumpolare Arktis.
  b. samle sentrale regionale aktører i Troms og på Svalbard – slik at en i et strategisk partnerskap arbeider mot felles mål og tiltak for å utvikle regionen.
  c. legge til rette for utviklingsprosjekter som søker finansiering, nasjonalt og internasjonalt.
 2. Fylkesrådet inviterer sentrale aktører i Troms med i «Arktisk forum» med formål å profilere Tromsø og Troms med et felles budskap internasjonalt. «Arktisk forum» skal ledes av fylkesrådsleder.
 3. Programmet er en oppfølging av OECDs anbefalinger i «Territorial Review for the Northern Populated Areas» og programmets arbeidspakker skal legge til rette for tiltak som følger OECDs anbefalinger.

 

En felles historiefortelling om Troms

Under Tromskonferansen 2017 presenterte fylkesrådsleder Willy Ørnebakk en historiefortelling som gir et strategisk og samlet bilde av regionen.
Formålet med historien er blant annet:

 • Økt kunnskap om regionen nasjonalt og internasjonalt
 • Tydeliggjøring og profilering av fortrinn og muligheter
 • Skape større oppmerksomhet rundt regionen utenfor regionens grenser

En felles historiefortelling har også en regional verdi - en bevisstgjøring overfor egen befolkning over hva som finnes av muligheter i Troms og nordområdene.
Vi oppfordrer dere alle til å bruke disse korte tekstene i taler, presentasjoner o.l. både når dere snakker om regionen vår her hjemme og når dere representerer Troms på de internasjonale arenaer.

OBS! Bilder er mektige. Vær oppmerksom på valg av bildene til din presentasjon – de skal også kommunisere Troms som moderne regionen og ikke som en isøde!

×