Fagdag lønn og personal

Her finner du dokumentasjon for fagdag lønn og personal 15.2.2017. Dokumentasjon vil ikke leveres ut i papirutgave på fagdagen.

Program fagdag

 Program

Lønn

Overtid  Vedlegg overtid 

Variabel avlønning / pensjonistavlønning

Reiseregninger

Regelverk 

Vedlegg: Reiseregulativet

Rutiner TFK

Visma

Stillingsbilde/roller og oppgaver  

Rapporter

Ferie og fravær

 Fravær

 Ferie  Vedlegg lov om ferie

Midlertidig tilsetting

Adgang til midlertidig tilsetting

Vedlegg arb.miljøloven

Utlysning av stillinger, tilsetting, lønns- og stillingsbestemmelser

Forhold ved tilsetting

Vedlegg tilsetting forvaltningsforskriften

Lønns- og stillingsbestemmelser

Regler for foreldrepenger og adopsjon  
Miljøarbeidere Miljøarbeidere
Hovedtariffavtalen 2016-2018 (gjennomgås ikke) Vedlegg HTA

 

 

 

×