Tilskuddsordninger

Næringsetaten er operatør for flere tilskuddsordninger.

Søknad via regionalforvaltning.no 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en egen portal for nettsøknader. Følgende virkemidler kan søkes via nettsøknad:

  • Inkluderende og vekstkraftige samfunn (Kap. 550, post 64)
  • Regionale tiltak for utvikling av nærmiljø og tilgang til kompetanse (Kap. 553, post 60)
  • Landbruk - Rekruttering, likestilling og kompetanse
  • Fylkeskommunalt næringsfond

Driftsstøtte til næringshager, inkubatorer m.fl. søkes over fylkeskommunalt næringsfond

Nettadressen for søknadsportalen er: www.regionalforvaltning.no/troms

 

 

×