Idrettsstipend

Troms fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i Troms. Det er i 2019 satt av 90 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Retningslinjer

Hvem kan søke på idrettsstipendet?
Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i Troms. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett.

Regler
Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler:
a) Idrettsstipendet deles ut en gang pr år til enkeltutøvere og lag.
b) Kandidaten må være fylt 16 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms idrettskrets eller skyttersamlag i Troms.
c) Utøveren kan bare motta stipendet en gang.

Troms fylkeskommune ber om at elektronisk søknadsskjema brukes.  

Saksgang
Alle klubber/lag i Troms Idrettskrets og Troms Skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.

Saksgangen er som følger:
1. Forslag på aktuelle kandidater sendes fylkeskommunen innen oppsatt frist: 25. oktober 2019, på elektronisk søknadsskjema.
2. Fylkeskommunen sender så oversikt til særkrets/skyttersamlag for prioritering over innsendte kandidater. Frist for prioritering: 8. november 2019.
3. Fylkesråden for kultur og næring foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år.
4. De som blir innstilt til stipendet, vil bli kontaktet av fylkeskommunen.
5. Idrettsstipendet vil deles ut i fylkestinget i desember 2019. 

 

×