Troms fylkeskultursenter

Troms fylkeskultursenter

 

Troms fylkeskultursenter ligger i Tromsø og er et produksjonssted for profesjonelle kunstnere og en møteplass for kunstnermiljøet i Troms. Senteret kalles også Kysten, eller Tromskysten. Det er lokalisert i bygningen til gamle Tromsø kysthospital. Senteret huser den største gruppen av profesjonelle enkeltkunstnere i landsdelen. Avdeling kunst og kulturformidling har ansvar for forvaltning og oppfølging av Troms fylkeskultursenter.

Adresse: Strandveien 95, 9006 Tromsø 

Atelierfellesskapet og fellesverksteder

 

Fylkeskultursenteret har 40 arbeidsrom for enkeltkunstnere, et etableringsatelier, fellesverksteder innenfor farging, grafikk og keramikk, analog foto og 16 mm film, og et gjesteatelier med flere Artist-in-Residence programmer. Senteret leier også ut lokaler til annen kunstrelatert virksomhet innen film, foto, musikk, lyd, og litteratur. Utover dette leier Kunstskolen, Tromsø kommunes fagenhet for kunst i kulturskolen.

Oversikt over leietakere finner du her.

Grafikkverkstedet, Troms fylkeskultursenter | Foto: Jasmina Bosnjak

Leie av atelier ved Troms fylkeskultursenter

 

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, film, og annen skapende virksomhet etter vurdering.

Les mer om hvordan du søker om atelier 

Etableringsatelier for nyutdannede visuelle kunstnere

 

Troms fylkeskommune lyser hvert år ut ledig atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Ordningen ble etablert i 2014. Les mer 

Gjesteatelieret

Troms fylkeskultursenter tilbyr et gjesteatelier til profesjonelle billedkunstnere, kunsthåndverkere og kuratorer som ikke bor i Tromsø.
Les mer

Gjesteatelieret | Foto: Frank Ludvigsen

×