Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legat

Legatet er opprettet av fru Borghild Kolsrud, enke etter professor Oluf Kolsrud, ved testament av 30. mai 1956. Les mer om professor Oluf Kolsrud.

Legatet tildeles vitenskapsmenn, studenter eller gymnasiaster fra de tre nordlige fylker (Finnmark, Troms og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ytes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Legatet deles ut hvert annet år, ulike år.  Legatet lyses ut i landsdelsavisene og på Troms fylkeskommunes nettside. Legatets statutter inneholder informasjon om opplysninger vi trenger for å kunne behandle søknaden.   Legatets statutter finner du her. 

Legatets styre består av biskopen i Nord-Hålogaland, rektor ved Universitetet i Tromsø og fylkesbiblioteksjefen i Troms.

Søknadsfrist for 2019 er onsdag 30. oktober.  

×