Leie av atelier ved Troms fylkeskultursenter

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt:

 • Visuell kunst
 • Lyd og musikk
 • Litteratur
 • Annen skapende virksomhet etter vurdering

Kriterier for leie av rom:

 • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og/eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon.
 • For etableringsatelier på loftet, må kunstnere som hovedregel ha utdanning på bachelor-nivå
 • Kunstneren skal være yrkesaktiv som profesjonell kunstner.
 • 2. etasje forbeholdes som hovedregel billedkunstnere/kunsthåndverkere.

Søknad om leie av rom skal inneholde:

 • CV, inkludert kontaktinformasjon, utdanning, medlemskap i kunstnerorganisasjoner og yrkesaktivitet
 • Redegjørelse om virkeområder
 • Begrunnelse for søknaden
 • Krav til ønsket atelier
 • Presentasjon av eget arbeid - pdf portfolio med maks.10 verk, eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale 

Vurdering av utdanning og yrkesaktivitet:

 • Søkere med utdanning i utlandet oppfordres til å dokumentere utdanningens innhold/ nivå.
 • Romfordelingsutvalget skal gjøre en helhetsvurdering av kunstnerens yrkesaktivitet, utdanning og medlemskap som grunnlag for tildeling av atelier.
 • Ved venteliste, og under ellers like vilkår, skal atelier tildeles den søker som har søkt først.
 • Når atelier blir ledige kan eksisterende leietagere søke om å bytte atelier.
 • Atelier som midlertidig ikke er i bruk, bør kunne tilbys midlertidig til andre leietagere.

Fylkeskommunen kan ved behov innhente dokumentasjon/undersøke om leietagers aktivitet tilfredsstiller intensjonen i leiekontrakten.
Den faglige vurderinga gjøres av romfordelingsutvalget.
 
Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms fylkeskommune i henhold til Kriterier for leie av rom - Eavttut láigohit bargolanjaid (norsk og samisk versjon).

 Søknaden sendes til:

Troms fylkeskultursenter
Postboks 6600
9296  TROMSØ
eller elektronisk : postmottak@tromsfylke.no

×