Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Men dersom vi feil belaster eller overbelaster kroppen, kan dette føre til muskel- og skjelettplager.

Målet med god ergonomi er å forebygge muskel- og skjelettplager. Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet at en del av disse plagene er arbeidsrelatert.  Muskel-skjelettplager og skader kan oppstå når kroppens toleransegrense overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning.I tillegg til å forebygge er det viktig med god tilrettelegging også for de som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at sykefravær og eventuell uførhet kan unngås.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver skal bidra til å oppnå god ergonomi på arbeidsplassen. For arbeidstaker kan det innebære kunnskap om bruk av egen kropp, arbeidsstillinger, teknikker ol. For arbeidsgiver kan det innebære og tilrettelegge miljøet, lokaler, utstyret, oppgave etc.

Arbeidsplassvurdering

En individuell arbeidsplassvurdering er en ergonomisk vurdering av arbeidsplassen til den enkelte arbeidstaker. Det innebærer en kartlegging og vurdering av utformingen av arbeidsplassen, bruk av utstyr, arbeidstakers arbeidsstillinger/teknikk og arbeidsrutiner/prosesser.


Vi gir veiledning og råd om hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges best mulig for god ergonomi, og bevisstgjør arbeidstaker i forhold til hva han selv kan gjøre for å forebygge plager og redusere belastninger. Herunder valg og bruk av utstyr, hjelpemidler etc. En arbeidsplassvurdering kan også innebære og kartlegge hva arbeidstaker greier å gjøre av arbeidsoppgaver, og/eller se på hva som kan gjøres for å hindre sykemelding eller for å få den ansatte tilbake i jobb.

 

Gjennom samarbeidsplanen kan virksomheten bestille

-bistand og veiledning i utføring av vernerunder.

-bistand til tips og råd for tilrettelegging av trening i arbeidstida

-kurs i ergonomi for ulike yrkesgrupper 

-bistand ved sykefraværsoppfølging, tilretteleggingstiltak, hjelpemidler 

 

 

×