Renhold

Renholdsavdelingen har som oppgave å holde innemiljøet rent og sikre et godt inneklima.

Avdelingen har ansvaret for renholdet av ca. 21 000 m2 som er fordelt på 13 bygg/seksjoner, både av nyere og eldre dato.
Renholdsyrket har utviklet seg raskt hos oss og er i dag et heldagsyrke som krever mere av renholderen enn å kunne "svinge langkosten", det stilles større krav til kompetanse, både på faglig og mellommenneskelig plan enn tidligere.

Kunnskap om materialene som skal rengjøres er viktig for å unngå skader og unødige verdiforringelser, erfaringene tilsier at uvettig høyt forbruk av vann og rengjøringsmidler har skadet materialer og overflater mer enn nødvendig.

Dagens renhold utføres på en miljøvennlig og effektiv måte da forbruk av rengjøringsmidler og vann er minimalt, langkosten er byttet ut med moderne mikromopp noe som også medfører en lettere hverdag for renholderne.

Informasjon kontakt Janne Hauan

×