Personvern

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Troms fylkeskommune er behandlingsansvarlig i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Personopplysninger hentes inn for at fylkeskommunen skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Troms fylkeskommune. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet eller slettet. Ta kontakt med personvernombudet i Troms fylkeskommune om du har spørsmål om dette. 

Oppbevaring og sletting

Troms fylkeskommune lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

For pasienter i tannhelsetjenesten

Informasjon finner du via denne lenken.

 

Nettsiden tromsfylke.no

Tromsfylke.no er en portal for Troms fylkeskommunes hjemmesider. Etatene og sentrene har et selvstendig ansvar for sine sider på tromsfylke.no. Kommunikasjonsgruppen har det redaksjonelle ansvaret for tjenestens portalforside, samt for informasjon om politiske organer. Hjemmesiden utvikles og driftes av IT-senteret og kommunikasjonsgruppen har også et koordinerende ansvar for nettstedet og redaktøransvar for alle fellessider. Denne personvernserklæringen gjelder de deler av tjenesten som kommunikasjonsgruppen har ansvaret for samt som retningslinjer for etatenes sider.

Automatisk lagring av informasjon

Tromsfylke.no benytter som de fleste andre nettsteder en informasjonskapsel (cookie). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.

Opplysninger som blir lagret av informasjonskapsel blir ikke brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider/temaer som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Vi benytter tredjepartstjenester som hjelper oss til å behandle opplysninger, blant annet Google Analytics. Brukeren kan lese mer om personvernpolicy til disse tjenestene på deres egne nettsteder.

E-postvarsling

Ved oppdatering av brukerens profil og sikkerhetstilganger får brukeren en automatisk varsling. Og ved publisering av nyheter får redaktører noen e-postvarslinger om statusen til sin nyhetssak. Andre varslinger kan brukeren få ved aktiviteter på sin profil eller forespørsel fra andre brukere. Bare brukere med innloggingstilgang får e-postvarslinger.

Del/tips-tjenesten

Tromsfylke.no sin Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller til å dele artikler/sider fra tromsfylke.no. på en del sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Om du benytter send-videre-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. Dette foregår automatisk.

Innlogging til tjenester

Innloggingen er gjeldende til du selv logger ut. Du kan bli logget av noen tjenester etter at du har lukket nettleseren eller at du har vært inaktiv for lenge av sikkerhetshensyn. Vi lagrer påloggingshistorikk for noen tjenester. For mer info, ta kontakt med oss.

×