Visuell kunst

Fylkeskommunen skal legge til rette for ønsket utvikling innad i eget fylke, utad i landsdelssamarbeidet og være en pådriver overfor sentrale myndigheter. Samarbeidet gjennom Den nordnorske kulturavtalen og Landsdelsrådet for kultur er viktige arenaer for et felles løft av kunstfeltet.

Troms har landsdelens fremste fagmiljø innen visuell kunst. Det er representert gjennom et mangfold av kunstnere, Nordnorsk Kunstmuseum, Kunstakademiet og Kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Troms fylkeskultursenter med landsdelens største kunstnerfelleskap og Tromsø kunstforening. Troms er unik nasjonalt innen Outsider Art ved Trastad Samlinger. I kjølvannet av denne kompetansen har det blomstret opp nye kunstnerstyrte gallerier og fellesatelier i fylket. Institusjonene og virksomhetene er med på å løfte mulighetene for det unge, aktive kunstnermiljøet i Troms. Den visuelle kunstscenen i Troms forholder seg i økende grad til den internasjonale arenaen.

Ansvaret for visuell kunst i Troms fylkeskommune logger hos avdeling for kunst og kulturformidling.

Visningsrom for visuell kunst i Troms:

 Kunstforeninga - foto Jasmina Bosnjak

Det visuelle kunstfeltet er et felt i kontinuerlig endring. Det  store mangfoldet av kunstuttrykk  og  formidlingsarenaer  i  Troms gir mange muligheter til å oppleve og verdsette kunst. 
Oversikt over visningsrom for visuell kunst i Troms

Foto: Tromsø kunstforening | Foto: Jasmina Bosnjak

Troms fylkeskommunes kunstsamling:

Møbius stor - Aase Texmon Rygh, foto Jasmina Bosnjak

Troms fylkeskommunes kunstsamling består av ca. 1200 kunstverk. Samlingen består av offentlige utsmykkinger og enkeltstående kunstverk som er plassert  i Fylkeshuset i Tromsø, samt i andre fylkeskommunale bygg i hele regionen, hovedsakelig i videregående skoler og tannklinikker.
Les mer om kunstsamlingen

 Aase Texmon Rygh, "møbius rund (stor)" (1992), Fylkeshuset i Tromsø

 

Kunstinstitusjoner i den nordnorske kulturavtalen

 

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samarbeider om finansiering av flere nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner med et landsdelsdekkende oppdrag.

Oversikt over kunstinstitusjoner i Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 med landsdelsansvar for visuell kunst og i Tilleggsavtale kultur mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner 2018 – 2021.

 

Lofoten Internasjonal Kunstfestival, 2013 | Foto: Jasmina Bosnjak

Artist-in-residence og internasjonalt samarbeid

Nordnorske kuratorer - Foto: Svein I. Pedersen

Artist in residence-programmer er en strategi for å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling for kunstnere og institusjoner, og for å skape nettverk innenfor visuell kunst. Internasjonalt fokus og nettverkssamarbeid er med på å utvikle og fremheve arbeidet som gjøres innen visuell kunst i Troms. Les mer

 Bilde: Nordnorske kuratorer på studiereise til St Peterburg og Petrozavodsk, 2014 | Foto: Svein I.Pedersen (NNKS)

Kompetanseutvikling og formidling

Seminar i fylkestingssalen - foto Jasmina Bosnjak

Troms har landsdelens fremste kompetansemiljø innen visuell kunst. Troms fylkeskommune ønsker å bidra til kompetanseheving og nettverkssamarbeid gjennom tilrettelegging av møteplasser,  formidlings- og kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med lokale og regionale kunstinstitusjoner og kompetansenettverk.
Les mer

Les mer om prosjektet Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms her

Seminar “Artist-in-Residence Programs, Networks, Mobility and Contemporary Art Projects in the High North”, 2013 | Foto: Jasmina Bosnjak

×