Yrkesfaglig fordypning som privatist

Årstrinn Ordning

Vg1

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten

 • Dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.
  - For privatister med samisk som første- eller andrespråk og privatister med opplæring i finsk som andrespråk, er kravet til praksis etter denne modellen 185 timer.
  - For privatister med norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk er kravet til praksis etter denne modellen 140 timer.

eller

 • Ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 168 årstimer i Vg1.
  - For privatister med samisk som første- eller andrespråk og privatister med opplæring i finsk som andrespråk skal årstimetallet for eksamen etter nasjonale læreplaner være 140.
  - For privatister med norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk skal årstimetallet for eksamen etter nasjonale læreplaner være 112.

 

Årstrinn Ordning

Vg2

For å dekke timetallet i faget kan privatister enten

 • Dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.
  - For privatister med samisk som første- eller andrespråk og privatister med opplæring i finsk som andrespråk er kravet til praksis etter denne modellen 281 timer.
  - For privatister med norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk er kravet til praksis etter denne modellen 246 timer.

 eller

 • Ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 253 årstimer.
  - For privatister med samisk som første- eller andrespråk og privatister med opplæring i finsk som andrespråk skal årstimetallet for eksamen etter nasjonale læreplaner være 225.
  - For privatister med norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk skal årstimetallet for eksamen etter nasjonale læreplaner være 197.


Det er Utdanningsetaten som godkjenner praksis. Dokumentasjonen skal sendes til fylkeskommunen per e-post (merk e-posten med "Avd. for vurdering, dokumentasjon og kvalitet") eller per brev (Troms fylkeskommune, Utdanningetaten, Avd. for vurdering, dokumentasjon og kvalitet, Postboks 6600, 9296 Tromsø).

 

×