Universell utforming

Troms fylkeskommune har utarbeidet en egen handlingsplan for universell utforming. Den gir føringer for hvordan fylkeskommunens tjenester skal tilrettelegges slik at alle har like muligheter til å benytte seg av dem.

 

×