IT-senteret

Hva kan IT-senteret gjøre for deg som ansatt? 

 • gi deg brukerident slik at du kommer inn på nettverket
 • foreta innkjøp av IT-utstyr og holde oversikt over innkjøpt utstyr for din enhet
 • hjelpe ansatte når de har feil med IT-utstyr/program. Feil/behov skal meldes til Support IKT via web Pureservice. Alternativt e-post til IKT-support@tromsfylke.no Hvis kritisk ring 8300.
 • utvikle/vedlikeholde ansattportal og hjemmesidene
 • hjelpe ansatte med teknisk utstyr på møterom og fylkestingssal
 • vedlikeholde kursrommet og forestå utleie (kun til fylkeskommunalt ansatte)
 • hjelpe til med risikovurdering av etatens/senterets systemer
 • bidra i nye IT-prosjekt/digitaliseringsprosjekt og anbudsprosesser

Hva kan IT-senteret gjøre for tannlegestudentene?

 • gi studentene brukerident slik at de får tilgang til elektronisk pasientjournal

Hvem gir IT-tjenester til elevene i videregående opplæring?

 • elevene skal henvende seg til skolens systemansvarlig
 • hvis problemet/behovet ikke lar seg løse, henvender systemansvarlig seg til IT-senteret

Her kan du lese mer om TFKs overordnede IKT-mål. Jf. Digitaliseringsstrategien vedtatt av fylkesrådet 22.10.13.

×