Skoleskyssportalen for grunnskole og videregående skole i Troms

Troms fylkeskommune har ansvar for å organisere daglig skoleskyss for ca. 9000 elever som har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste reiser med ordinære bussruter. Her finner du mer informasjon om regelverket for skoleskyss.

Tilrettelagt skoleskyss

Elever som søker om tilrettelagt skyss pga. skade eller sykdom, tar kontakt med sin egen skole.
Ta med eller send utfylt skjema "Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss" til skolen. De legger den ved den elektroniske søknaden til fylkeskommunen.
Mer informasjon om tilrettelagt skyss.

Videregående skole

Hovedside for skoleskyss videregående skole.
Elever i videregående skole som bor mer enn 6 km. fra skolen har rett til skyss.
De må søke om skolekort på "Min skyss Troms".
Elever med behov for tilrettelagt skyss må ta kontakt med skolen de skal gå på.

Ungdomskort i Tromsø og Harstad

Videregående elever i Tromsø og Harstad som bor innenfor sentrumssonen og kan benytte bybusser, vil få sin skyssrett oppfylt gjennom muligheten til å kjøpe billig ungdomskort (periodebillett ungdom).
NB! Elever som bor innenfor dette området vil få avslag og trenger derfor IKKE søke om gratis skoleskyss. Informasjon om ungdomskortet finner du her.

Mer informasjon og grunnlaget finner du her.

Refusjon videregående skoleskyss

Det må påregnes noe saksbehandlingstid på søknader om skyss pga. stor pågang. Elever i videregående skole som får innvilget skyss, men som på grunn av lang saksbehandlingstid har hatt store utlegg, kan få refundert dette utlegget ved å fylle ut refusjonsskjema og levere det på skolen. Etter attestasjon fra skolen skal alle refusjonskrav sendes til Troms fylkestrafikk.

Grunnskole

Hovedside for skyss i grunnskolen.
Skyss til grunnskoleelever meldes inn av skolene. Elevene får etter innvilget skyss utdelt busskort på skolen.

×