Grønn mobilitet - miljøvennlig transport med sykkel og gange

Grønn mobiltet handler om hva man gjør for å øke andelen av miljøvennlige reiser. Slike planer omfatter tiltak innen kollektivtrafikk, sykkel, gange og bil.

Bruk av metoder og verktøy på dette feltet kalles ofte mobilitetsplanlegging. Mobilitetsplanlegging kan gjøres på flere nivåer, men oftest skjer dette i et byområde, en bydel, en bedrift eller en skole.  

×