Regional Transportplan for Troms

Regional Transportplan for Troms vedtas av Fylkestinget. Regional Transportplan omfatter samferdsel i Troms, veg og kollektivtransport. Regional transportplan angir mål og strategier for regional transportpolitikk i 10 (12) år om gangen, men blir revidert hvert 4. år. Konkrete tiltak ligger i handlingsplaner for kollektivtransport, fylkesveg og gang og sykkel.

 

×