IT-senteret

IT-senteret har det koordinerende ansvaret for IT-virksomheten i Troms fylkeskommune, inkludert informasjonssikkerhet og personvern.

Om IT-senteret

IT-senteret skal bidra til å understøtte / videreutvikle / digitalisere fylkeskommunale oppgaver og tjenestetilbud for å styrke etatenes evne til å nå sine mål. I dag er ca. 10.000 brukere tilknyttet vårt fylkeskommunale nett.

IT-senteret er inndelt i to fagteam:

  • Support
  • Drift, integrasjon og utvikling

Organisasjon og ansvar

IT-senterets ansvarsområde omfatter strategiske veivalg innenfor teknologi og systemer, informasjonssikkerhet og den løpende styring og utvikling av informasjonsteknologi. Forholdet mellom Troms fylkeskommunes IT-senter som tjenesteyter av IKT-tjenester og Etaten (inkl. etatens eksterne lokasjoner) som tjenestemottaker er beskrevet for å:   

  • Klargjøre IKT-tjenester og servicenivå for å unngå uklare ansvarsforhold 
  • Skape en felles forståelse når det gjelder partenes ansvarsforhold, plikter og rettigheter  
  • Oppnå en mer rasjonell og effektiv IKT-drift
  • Klargjøre hvem finansierer hva. 

 

×