Krigshistorisk landskap

Det er satt opp minnesmerker og informasjonstavler, merket stier og forøvrig lagt til rette for at publikum skal kunne få et innblikk i hva som skjedde og hvor det skjedde under andre verdenskrig og kald krig i Troms.

Felttoget i Narvik 1940 - General Fleischers vei

Minnesmerke. Foto: TorbjørnS/Wikipedia

Krigshistorisk landskap – Felttoget Narvik 1940 viser fram krigshistorien i nordre Nordland og Troms. Det er et samarbeid mellom Hæren, Statens vegvesen og kommunene i området, og består av seks minnesmerker med informasjonstavler, satt opp på eller ved steder der det foregikk viktige krigshandlinger våren 1940. I tillegg til minnesmerkene er strekningen mellom Narvik og Bardufoss på europavei 6 gitt navnet General Fleischers vei.

Minnesmerkene står på Skjomnes, Bjørnfjell og Herjangen i Narvik kommune, Øse i Gratangen, Lapphaugen i Lavangen og Bardufoss i Målselv. Informasjonstavlene er utformet av kunstneren Alvin Jensvold fra Gratangen. Krigshistorisk landskap ble åpnet på Lapphaugen av kong Harald V den 15. juni 2009.

Foto: TorbjørnS, Wikipedia

Adolfkanonen

Adolfkanonen. Foto: Jan Andreas Knudsen/Wikipedia

Åpent/booking

Adresse: Sjøgata 1 B-3, 9405 Harstad
Tlf: 004718989
E-post: post@destinationharstad.no
Internett: www.destinationharstad.no

Adolfkanonen på Trondenes fort er en godt vedlikeholdt kanon fra 2. verdenskrig med en kaliber på hele 40,6 cm. Kanonen, som er helt intakt, er en av verdens største slagskipskanoner som er satt på land og den eneste i sitt slag som er bevart fra krigen. Med sine fire kanoner var batteriet på Trondenes tyskernes kraftigste kystartilleri i Nord-Europa. 

Med den spesielle «adolfgranaten» kunne kanonen ha en rekkevidde på 56 km - f. eks. fra Trondenes til Narvik. Rekkevidden med standard granater på ca. 1030 kg var 42,8 km. Siste gang kanonen ble avfyrt var i 1957 med den følge at flere butikkvinduer i Harstad ble knust av trykket. Totalt er det fire kanoner på Trondenes, men bare én er restaurert både innvendig og utvendig og kan besøkes. 

Foto: Jan Andreas Knudsen, Wikipedia 

 

Meløyvær fort

Paddeskjold. Foto: Olav Austia, Troms fylkeskommune

Åpent/Booking 

Åpent for grupper etter avtale. 

Adresse: Meløyvær 
Telefon direkte: 77 09 00 00 / Telefon sentralbord: 77 01 83 80 
Epost: booking@stmu.no 

Foto: Olav Austia, Troms fylkeskommune

For mer informasjon se Sør-Troms museum

Meløyvær fort stod ferdig bygd i 1988, med sine tre 120 mm Bofors-kanoner og kommandosentral.  Kanonen er bygget i et mer enn 30 meter dypt anlegg som er utstyrt slik at det skal være selvforsynt med vann og strøm i en krisesituasjon. Siden anlegget er så nytt, er alt av aggregater, kontrollrom, overnattingsrom, kjøkken og kontorer osv. fullt operative.Meløyvær peker seg ut som et komplett anlegg, autentisk, i god stand samt med stor strategisk betydning ift Nord-Norges rolle under den kalde krigen. Temperatur og fuktighet overvåkes for å unngå at utstyret ødelegges.  Meløyvær fort var et av de tre siste kystfortene som ble bygget i Norge.  Kystartilleriets oppgave var å forsvare havner innen landets viktigste områder.  Under den kalde krigen skulle kystfortene ha en sentral rolle i forsvaret av landet.  Det ble gjennomført en omfattende oppgradering av våpenet med vekt på modernisering, ombygging og nybygging av kystfort i Nord-Norge.  Under den kalde krigen var det på det meste 400 mann på øvelse på fortet. Meløyvær fort skulle erstatte tre kystfort i havgapet mellom Andøya og Senja. Meløyvær fort ble nedlagt i 2002.

Nå er fortet fredet.  Stridsanlegg fra de siste 20 – 30 år representerer viktig og interessant samtidshistorie som reflekterer den internasjonalt spente situasjonen under den kalde krigens siste tiår.  

 

Krigsfangeleiren på Trondenes

Krigsfangeleiren på Trondenes. Foto: Sør-Troms museum

Fra 1942-45 var det en stor fangeleir på Trondenes. Svært mange av fangene omkom. De russiske fangene som var i leiren da frigjøringen kom, reiste selv minnesmerket over sine døde kamerater sommeren 1945. Fangene mente at 800 hadde omkommet under forferdelige forhold i tysk fangenskap her på Trondenes. Høsten 1951 ble 403 graver funnet og flyttet fra gravstedet ved Trondenes kirke til Tjøtta internasjonale krigskirkegård i Nordland. Fangene ble brukt til regulert slavearbeid, både på det militære området på Trondenes og andre steder i byen.

En universelt utformet sti starter ved det Sovjetiske krigsminnesmerket nord for Trondenes Kirke. Traséen krysser sporene etter fangevokternes sti og de doble leirgjerdene, før den går videre inn i selve leiren langs fundamentene etter fangebrakkene. Skilting på norsk, engelsk, tysk og russisk. 

Foto: Sør-Troms museum

×