Tradisjonshandverk

I dag er det få håndverkere som behersker de gamle byggemåtene. I Troms finnes det imidlertid spesialkompetanse både på bygningsvern og fartøyvern.

Innenfor en del områder finnes det fortsatt folk med kompetanse på ulike gamle handverksfag. Midt-Troms Museum har inngått samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag som har etablert utdanningstilbud til dem som ønsker å lære mer. Det er flere som arrangerer kurs i ulike handverksteknikker.

Eksempler på arbeid som har blitt gjort i fylket de siste årene:

 • Det er lagt flere torvtak med never.
 • Flere firmaer/personer har arbeidet med vindusrestaurering.
 • Det er laget nye vinduer etter mål.
 • Til istandsettingsprosjekter har det blitt saget materialer på oppgangssaga i Aursfjorden.
 • Gamle maleteknikker som ådring og sjablonmaling
 • Istandsetting av gamle ovner. 
 • Strekking av strietak (himling)
 • Istandsetting av tømmer- og skjelterkonstruksjoner

Det finnes også en del litteratur på området:

 • Fortidsminneforeningens gode råd-hefter
 • Boka «Gamle trehus» - Drange, Aanensen og Brænne
 • Boka «Hushjelpen» - Else Rønnevig
 • Boka «Gamle hus» - Else Rønnevig
 • Informasjon på Riksantikvarens nettsider
 • Nettstedet Byggogbevar

 

Fartøyvern og båtbyggertradisjoner

 Nord-Norsk fartøyvernsenter er ett av tre nasjonale fartøyvernsentre. Sentene skal sikre utøvelse av maritime handverk og dokumentere og bygge opp en kunnskapsbase for fartøyvern. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum ligger i Gratangen.

×