Kontaktinformasjon Bedriftshelsetjenesten

Bestilling av oppdrag gjøres fortrinnsvis gjennom den årlige samarbeidsplanen mellom BHT og virksomheten. Ved bestilling av oppdrag utenom samarbeidsplanen (ad hoc) kan henvendelse sendes direkte til den faglig ansvarlige i BHT, eller til BHT-leder.

Bestilling av tjenester fra BHT skal som hovedregel gå via leder i enheten det bestilles fra. Ved behov for støttesamtaler og andre tilfeller hvor ansatte ønsker å bli holdt fortrolig kan den enkelte arbeidstaker ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten uten å gå om leder.

Støttesamtaler tilbys av alle i bedriftshelsetjenesten

Dialogmøter meldes inn til BHT-leder, som fordeler videre.

Kontaktinformasjon:

Kristin Ytreberg (HMS-sjef, leder intern BHT, HMS verneingeniør):
Tlf: 777 88253
mail: kristin.ytreberg@tromsfylke.no

Arne Magnus Elvegård (psykologspesialist):
Tlf: 777 88265
mail: arne.m.elvegard@tromsfylke.no

Kristin Langaas (fysioterapeut):
Tlf: 777 88264
mail: kristin.langaas@tromsfylke.no

Åse Charlotte Sommerseth (fysioterapeut), vikar for Karen Anne Løkken Kvilstad i perioden 01.april 2018 - 31.desember 2019.                                       Tlf (Åse Charlotte): 777 88263                                                                              mail: aase.sommerseth@tromsfylke.no                                                  

Petri Eskonsipo (bedrifslege):
Tlf: 777 88377
mail: petri.eskonsipo@tromsfylke.no

Karen Anne Løkken Kvilstad (fysioterapeut) (permisjon 2018 og 2019)
Tlf: 777 88262
mail: karen.anne.lokken.kvilstad@tromsfylke.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon om deg selv eller andre over mail.

Postadresse:
Bedriftshelsetjenesten i Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Forsendelsen merkes med mottakers navn.

×