Representanter og komiteer

Her finner du oversikt over fylkestingets representanter og hvilke komiteer de sitter i. Her er også oversikt over gruppeledere, samt medlemmer i fylkesvalgstyret og klagenemnda.

Arbeiderpartiet (12 representanter)

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Knut Werner Hansen
Arbeiderpartiet
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Telefon: 77 78 80 07
Mobil: 900 95 871
E-post: knut.werner.hansen@tromsfylke.no

 Kari-Anne Opsal (Ap)

Kari-Anne Opsal
Arbeiderpartiet
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 918 98 732
E-post: kari.anne.opsal@tromsfylke.no

 

Torbjørn Bongo
Arbeiderpartiet
Leder i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 928 40 451
E-post: torbjorn.bongo@tromsfylke.no

 Hanne Linaker (Ap)

Hanne Linaker
Arbeiderpartiet
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 901 00 091
E-post: hanne.linaker@tromsfylke.no

 Arne Bergland (Ap)

Arne Bergland
Arbeiderpartiet
Nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen
Mobil: 997 03 791
E-post: arne.bergland@tromsfylke.no

 Synnøve Søndergaard (Ap)

Synnøve Søndergaard
Arbeiderpartiet
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
Telefon: 77 07 45 86
Mobil: 906 76 573
E-post: synnove.sondergaard@tromsfylke.no

 Trond Agnar Eilifsen (Ap)

Trond Agnar Eilifsen
Arbeiderpartiet
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 924 00 669
E-post: trond.eilifsen@tromsfylke.no

 Anne Kaja Knutsen (Ap)

Anne Kaja Knutsen
Arbeiderpartiet
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 481 38 795
E-post: anne.kaja.knutsen@tromsfylke.no

 Sigrund Hestdal

Sigrund Hestdal
Arbeiderpartiet
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
Telefon: 77 76 72 63
Mobil: 970 29 007
E-post: sigrund.hestdal@tromsfylke.no

 

 Mari Siljebraaten (Ap)

Mari Siljebråten
Arbeiderpartiet
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
Mobil: 454 83 791
E-post: mari.siljebraaten@tromsfylke.no

 Kim Håkon Pedersen (Ap)

Kim Håkon Pedersen
Arbeiderpartiet
Nestleder i utdanningskomiteen
Mobil: 907 63 100
E-post: kim.hakon.pedersen@tromsfylke.no

 

Hugo Salomonsen
Arbeiderpartiet
Medlem av utdanningskomiteen
Mobil: 977 89 672
E-post: hugo.salomonsen@tromsfylke.no

 

Sosialistisk venstreparti (2 representanter)

Ellen Øseth (SV)

Ellen Øseth
Sosialistisk Venstreparti
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 971 78 715
E-post: ellen.oseth@tromsfylke.no

 Edvin M. Eriksen (SV)

Edvin Eriksen
Sosialistisk Venstreparti
Medlem i utdanningskomiteen
Telefon: 77 07 92 75
Mobil: 464 15 899
E-post: edvin.m.eriksen@tromsfylke.no

 

Senterpartiet (4 representanter)

 Irene Lange Nordahl (Sp)

Irene Lange Nordahl
Senterpartiet
Nestleder i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 959 79 509
E-post: irene.lange.nordahl@tromsfylke.no

 Svein Oddvar Leiros (Sp)

Svein Oddvar Leiros
Senterpartiet
Leder i nærings-, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 957 93 799
E-post: svein.oddvar.leiros@tromsfylke.no

 Anne MArgrete Eneberg (Sp)

Anne Margrete Eneberg
Senterpartiet
Medlem i utdanningskomiteen
Mobil: 911 14 560
E-post: anne.m.eneberg@tromsfylke.no

 

Ronny Grindstein
Senterpartiet
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
E-post: ronny.grindstein@tromsfylke.no

 

Kristelig folkeparti (2 representanter)

Nils Einar Samuelsen (KrF)

Nils Einar Samuelsen
Kristelig Folkeparti
Leder i samferdsels- og miljøkomiteen
Mobil: 905 61 332
E-post: nils.samuelsen@tromsfylke.noHelga Marie Bjerke
Kristelig Folkeparti
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 907 65 715
E-post: helga.marie.bjerke@tromsfylke.no

 

Venstre (2 representanter)

Irene Dahl (V)

Irene Dahl
Venstre
Fylkesvaraordfører
Medlem i utdanningskomiteen
Mobil: 928 99 857
E-post: irene.vanja.dahl@tromsfylke.no

Jan Fjellstad (V)

Jan Fjellstad
Venstre
Medlem i nærings, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 915 15 673
E-post: jan.fjellstad@tromsfylke.no

 

Høyre (6 representanter)

Ole-Johan Rødvei (H)

Ole-Johan Rødvei
Høyre
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Mobil: 913 52 007
E-post: ole-johan.rodvei@tromsfylke.no

Line Fusdahl (H)
Line Fusdahl
Høyre
Leder i utdanningskomiteen
Mobil: 916 87 556
E-post: line.fusdahl@tromsfylke.no


Christine B. Killie (H)
Christine B. Killie
Høyre
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
Telefon: 76 91 90 63
Mobil: 975 45 509
E-post: christine.b.killie@tromsfylke.no

Benjamin Furuly (H)
Benjamin Furuly
Høyre
Medlem i utdanningskomiteen
Mobil: 414 47 789
E-post: benjamin.furuly@tromsfylke.no

Helge Schjølberg (H)
Helge Schjølberg
Høyre
Medlem i nærings-, kultur- og helsekomiteen
Mobil: 971 41 780
E-post: helge.schjolberg@tromsfylke.no

Håvard Kyvik Gulliksen (H)
Håvard Kyvik Gulliksen
Høyre
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Telefon: 77 84 85 58
Mobil: 906 52 202
E-post: haavard.gulliksen@tromsfylke.no

 

Fremskrittspartiet (5 representanter)

John Karlsen (Frp)

John Karlsen
Fremskrittspartiet
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
Tlf: 77 76 53 20
Mobil: 952 05 542
E-post: john.karlsen@tromsfylke.noKristian Eilertsen
Fremskrittspartiet
Medlem i plan- og økonomikomiteen
Mobil:  902 14 524
E-post: kristian.eilertsen@tromsfylke.no

Ole M. Johansen (Frp)

Ole M. Johansen
Fremskrittspartiet
Leder i kontrollutvalget
Telefon: 77 69 54 92
Mobil: 926 27 000
E-post: ole.m.johansen@tromsfylke.no

Tom Erik Forså (Frp)
Tom Erik Forså
Fremskrittspartiet
Medlem i samferdsel- og miljøkomiteen
Mobil: 971 81 115
E-post: tom.erik.forsaa@tromsfylke.no

Line Miriam Haugan
Fremskrittspartiet
Medlem i utdanningskomiteen 
Mobil: Tlf 911 30 242
E-post: line.haugan@tromsfylke.no

 

Rødt (2 representanter)

Jens Ingvald Olsen (R)

Jens-Ingvald Olsen
Rødt 
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
Mobil: 950 89 042
E-post: jens.ingvald.olsen@tromsfylke.no


Ingrid Klein Hedlund (R)
Ingrid Klein Hedlund
Rødt
Medlem i utdanningskomiteen
Mobil: 482 56 722
E-post: ingrid.klein.hedlund@tromsfylke.no

 

Miljøpartiet de grønne (2 representanter)

Askild Gjerdstad (MDG)

Askild Gjerdstad
Miljøpartiet De Grønne
Medlem i samferdsels- og miljøkomiteen
Mobil: 994 53 001
E-post: askild.gjerstad@tromsfylke.no

 

Tor Mikalsen
Miljøpartiet De Grønne
Mobil: 993 26 744
Medlem i næring-, kultur- og helsekomiteen
E-post: tor.mikalsen@gmail.com

 

×