Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, herunder påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

 

Medlemmer i kontrollutvalget:

Fast medlem Personlig varamedlem
Ole M. Johansen (Frp) - leder May-Britt Lundstrøm (Frp)
Tor Zachariassen (Ap) - nestleder Elsa Floer (Ap)
Britt Skinstad Nordlund (H) Terje Olsen (H)
Per Inge Søreng (KrF) Rolf Austgard (V)
Anne-Linn Lernes Høiseth (R) Pål Julius Skogholt (SV)

Møter 2019

 

 

×