Bygg og eiendom

Velkommen til bygg og eiendom

Bygg og eiendom ledes av fylkesbyggesjef Kristina Bratrein. De ansatte er senterets administrasjon, vaktmestre, renholdere, kantinepersonell og trykkeriet, alle på fylkeshuset. I tillegg kommer driftsansvaret for Kysten, Tannbygget og 3 idrettshaller                      

Bygg og eiendom har ansvaret for:

Planlegging og prosjektledelse for all fylkeskommunal byggevirksomhet, herunder:

  • videregående skoler
  • tannklinikker
  • boliger
  • adm.bygg
  • kulturbygg
  • infrastruktur kollektiv transport (venterom o.l)                                                                                                                     

Planlegging og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeider ved de fylkeskommunale bygninger og boliger.

  • forvaltning av fylkeskommunale eiendommer
  • forsikringer
  • boligadministrasjon
  • inn- og utleie av lokaler
×