Julekaffe

Julekaffe med ansvarsliste

Arrangementet gå på rundgang på etatene og senterne. Følgende liste viser arrangementsansvarlige:

2012 Kulturetaten
2013 Stabsjefen og IT-senteret
2014 Drifts- og utbyggingssenteret
2015 Økonomisenteret
2016 Næringsetaten
2017 Samferdselsetaten og tannhelseetaten
2018 PO-senteret
2019 Utdanningsetaten
2020 Kulturetaten

Ansvar for arrangementet medfører følgende arbeid:

• Innen en gitt frist satt av kantina fremskaffe antall på de som skal delta
• Skaffe ”takk for maten”-taler
• Pynte og dekke bordene i kantina
• Koke kaffe og servere maten
• Rydde, vaske opp og fjerne søppel
• Ta kontakt med noen som kan ta i mot restene (snitter) og bringe dem ut

For nærmere avklaring kontaktes kantineansvarlig.

Personal- og organisasjonssenteret tar seg av følgende oppgaver:

• Inviterer alle ansatte og pensjonistene
• Ordner med en som leder arrangementet og sette opp ”kjøreplan”
• Ordner sanger og skaffe pianist

×