Behanndling av personopplysninger

Registrert informasjon om elever og foreldre vil kun bli brukt til administrasjon av skoleskyss og vil ikke bli formidlet til andre.

×