Historiefortelling om Urbane Arktis

Nordlig nytenkning

Tuftet på kunnskap båret gjennom generasjoner ligger alt til rette for å tenke nytt og utvikle innovative løsninger for en verden i endring. I arktiske omgivelser har nødvendigheten av å utforske, beherske og ta vare på naturen lagt grunnlaget for et høykompetent kunnskapsmiljø. I Troms forvalter vi fortiden, vender oss mot verden og ser mot fremtiden.

Det råskapte Arktis

Spektakulær natur og mørkt og kaldt klima har preget det arktiske mennesket gjennom årtusener. Menneskene har alltid etablert seg der det er noe å leve av. I Arktis har havet med sine ressurser og transportruter dannet grunnlaget for dagens bosetningsmønster.

Med utholdenhet og oppfinnsomhet, tuftet på kunnskap båret gjennom generasjoner, har befolkningen reist livskraftige samfunn. I dag brukes denne kunnskapen til å skape nye løsninger for en verden i endring.
Med nordlys, mørketid og midnattssol, kaldt klima og mye vær, nærhet til hav og fjell er naturen i moderne tid også et område for rekreasjon og opplevelser.

Det urbane Arktis

Vårt urbane Arktis er befolket av mennesker som lever trygge og moderne liv, med god infrastruktur og tilgang på de fleste tjenester og kulturtilbud. Landskapet er preget av kontraster; man kan leve og bo i og nær byområder, samtidig er det kort vei til stillhet og spektakulær natur. Regionen byr på et mangfold av sosiale møteplasser, som igjen skaper rom for både levende samfunnsdebatt og de gode samtalene.

Det kunnskapsrike Arktis

I dag er noen av verdens fremste forskere på utvikling og forvaltning av ressurser i arktiske klima etablert i regionen. Miljøet representerer kunnskap og nytenkning i avgjørende spørsmål for verdens utvikling; Hvordan løse klimautfordringene, ta vare på sårbar natur og samtidig mette en stadig voksende befolkning?

Vår del av verden opplever klimaendringene raskt, noe som får konsekvenser for både økosystemer og de ressursene vi har høstet godt av gjennom flere generasjoner. Nøkkelen til bærekraftig vekst og utvikling ligger i samspillet med omverden og våre verdensledende kompetansemiljøer.

Det ressursrike Arktis

I dag er ressursene vi har i Arktis, sammen med vår kunnskap og kultur, unike fortrinn for å dekke verdens behov. Vi kan transportere trailerlass fulle av fisk på kronglete veier langs yttersida av Senja, sende undervannsdroner for å gjøre miljømålinger milevis fra land, og vi gjør kuling og storm om til vindkraft og hydrogen. Råskapen i menneskene setter ingen begrensinger i vår rike region.
Vårt ressursrike Arktis kommer resten av verden til nytte. I følge FN skal verden mette 9.8 milliarder mennesker i 2050. I dag har vi bare tatt i bruk tre prosent av matressursene i havet.  80 prosent av det norske havet ligger nord for polarsirkelen. Mye taler for at deler av løsningen på globale utfordringer og verdens matbehov ligger i bærekraftig utnytting av ressursene i Arktis.


Det skapende Arktis

Med verden som handelspartner har det arktiske mennesket åpnet seg for impulser utenfra gjennom musikk, litteratur, mote og kunst. Samtidig som det har beholdt sin egenart har det berørt verden med sitt uttrykk. Urfolkskulturen er både en historisk ressurs og en framtidig spydspiss innen kreativ nyskapning.
Kultur, som en utløsende faktor for å oppnå dialog mellom nasjoner, er en av pilarene i et pågående fredsskapende arbeid i nord. Regionens sterke kulturuttrykk har gjennom generasjoner bundet folk og nasjoner sammen og bidratt til forståelse på tvers av grensene.


Innbyggere i en urban villmark

Menneskene i nord har en unik arktisk kompetanse. Det gjør oss i stand til å høste av naturen, men også til å beherske den. Vi er vant til skiftet mellom mørketid, sommerstid – byliv og villmark. Vår samlede erfaringer, historie, kultur og kunst gir dem et perspektiv som ikke kan erstattes. Derfor må vi ha en stemme i utviklingen av nord. Det vil være en styrke både for lokalsamfunnene vi bor i og oss som nasjon.

×