Psykisk helse

Har du det vanskelig?

Er du som ansatt bekymret for en elev?

Er du venn eller pårørende til noen som sliter?

 Se mer

 Se mer

 Se mer

 

Skolen er en viktig arena for forebygging av psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Læreren er spesielt viktig for elever med psykiske vansker. Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, opplever økt grad av mestring og fullfører i større grad videregående skole.

Alle har en psykisk helse og det er vanlig å føle seg nedstemt eller engstelig. Vi skiller mellom psykiske plager, som er normale reaksjoner på livsbelastninger som kan påvirke hverdagen og læringssituasjonen hos elevene, og psykiske lidelser. Psykisk lidelse er når symptomene på belastningen er så stor at den kvalifiserer til diagnose, for eksempel angstlidelse, depresjon eller spiseforstyrrelse.

Ofte er det ikke så mye som skal til; det gjelder å se ungdommen, gi litt ekstra oppmerksomhet og tørre å stille vanskelige spørsmål kan være mulig innfallsvinkler. Går det uker eller måneder kan det være vanskelig å stå i tunge situasjoner alene, både for den som sliter, pårørende og lærere. Da er det godt å ha noen å snakke med, og dersom hjelpen kommer tidlig inn er det større sjanse for at den vanskelige perioden blir kortere.

 

 

×