Lønnsrutiner/Visma

Informasjon om lønnsrutiner og brukerveiledninger VISMA for Troms fylkeskommune

Lønn utbetales den 12. hver måned.

I tillegg foretas det en delkjøring med utbetaling av reiseregninger den 27. hver måned, med unntak av juli hvor det er kun er hovedkjøring.

Dersom den 12./27. faller på en helgedag/helligdag så vil utbetaling som hovedregel foretas dagen før helg/helligdag. Unntak i 2019 er delkjøringen for april, som blir utbetalt den 29.4 på grunn av påsken.

Se aktivitetsplan for lønnskjøring for 2019 som viser de viktigste arbeidsoppgaver med ansvar og frister. Det er viktig at arbeidsoppgaver og frister overholdes for å sikre utbetaling av riktig lønn til rett tid.

Se også fylkeskommunens rutiner for lønnskontroller.

 

×