Lønnspolitikk

 

SENTRALT OPPGJØR 2019 - KAPITTEL 4

Sentralt oppgjør har virkningsdato fra 1.5.2019. Oppgjøret utbetales den 12. juli.

Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i år.

Informasjon om det sentrale oppgjøret finner du på nettsidene til KS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×