Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) består av:

TROMS FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

Leder
Fylkesråd for samferdsel og miljø

Ivar B. Prestbakmo SP)  ivar.b.prestbakmo@tromsfylke.no
Nestleder
Leder av samferdsel- og miljøkomiteen
Nils Einar Samuelsen (KrF)  nils.einar.samuelsen@tromsfylke.no
Personlig vara
Fylkestingsrepresentant
Arne Bergland (AP)  arne.bergland@tromsfylke.no
Medlem
Fylkestingsrepresentant
Christine B. Killie (H) christine.b.killie@tromsfylke.no
Personlig vara
Fylkestingsrepresentant
Tom Erik Forså (FrP tom.erik.forsaa@tromsfylke.no


Konsultative medlemmer

 • Statens vegvesen (2 representanter)
 • Utdanningsetaten
 • Trygg Trafikk
 • Troms Fotballkrets
 • Politiet

Sekretariat: 

Roger Ellingsen, tlf 77788140, epost: roger.ellingsen@tromsfylke.no


Hva gjør TFTU?

 • Alle 1.klassingene får spesiallaget ryggsekk med reflekser på
 • Barneskolene i fylket får tilbud om materiell til sykkelopplæring. Alle 4-klassinger som har gjennomført sykkelprøven får sykkelhjelm.
 • Trafikksikkerhetsutvalget bruker 5 mill. årlig til tilrettelegging for gange og sykkel (GS-planen).
 • Det er montert reflekskasser på hver side av tunneler som er mye brukt av myke trafikanter.
 • Kommuner som ønsker å etablere sykkelgård får støtte til forprosjekt.
 • TFTU finansierer Trygg Trafikk i Troms som har informasjonsarbeid og en rekke trafikksikkerhetskampanjer.


Kommuner med vedtatt og oppdatert trafikksikkerhetsplan kan søke på midler fra TFTU til f.eks. krattrydding for å utbedre sikt i svinger og kryss, belysning, refleksutdeling og andre mindre trafikksikkerhetstiltak.

Se politisk møtekalender.

Det skal være 20 % egenandel. Tiltak må være på kommunal eller fylkeskommunal veg. Fysiske tiltak skal være prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Tiltak på eller ved fylkeskommunal veg skal kvalitetssikres av Statens vegvesen.

Søknader behandles fortløpende av TFTU med mindre det er sendt ut brev om noe annet. TFTU har møter 4 - 6 ganger i året.

×