Vedlikehold og istandsetting av gamle hus

Det finnes noen viktige rettesnorer når du skal sette i stand huset ditt. Er det nødvendig å skifte vindu og kledning eller er de mulig å reparere og bare bytte ut deler? Bygninger kler best at man beholder stilen. Er huset fredet, gjelder egne regler for hva du kan gjøre med det.

Generelt om istandsetting av gamle hus

 • Det er viktig å beholde så mye som mulig av opprinnelige bygningselementer og bygningsdetaljer. Der bygningsdeler er ødelagte og må skiftes ut, gjøres dette som kopi av det som må skiftes.
 • Eventuell oppgradering av en bygning skal i prinsippet skje ved at en legger til nye ting uten å ødelegge eksisterende konstruksjoner og detaljer. Dette kan for eksempel være å legge isolasjon i et hulrom i bjelkelaget eller på kaldloft, montering av innvendige/evt. utvendige kobla vindusrammer i eksisterende karmer, ny tapet eller maling utenpå tidligere tapet eller maling. Her må en være observant i forhold til eventuelle sjeldne eldre tapeter. Maling bør være av samme type som opprinnelig.
 • Der bygningsdeler er skiftet ut med feil type og en ønsker å tilbakeføre til opprinnelig type, er det viktig å gjøre dette med bakgrunn i best mulig dokumentasjon. Dette kan være gamle bilder, tegninger fra kommunens arkiv eller spor en finner på bygningen (avtrykk av listprofiler, spor i panel eller tømmervegg etter vinduer etc.) Dersom en ikke finner noe,  kan en vurdere å ta utgangspunkt i like bygninger fra samme tid der det ikke er gjort endringer.   
 • Tilbakeføring til opprinnelig stil vil ikke bestandig være den riktige veien å gå. I en del tilfeller der det er gjort større inngrep, bør en istandsetting/oppgradering av bygningen med bakgrunn i slik den fremstår i dag også vurderes. 
   

Vinduer

Resultatet blir best når du er påpasselig med detaljene.

 • Vinduene skal være av tre.
 • Vinduene skal ha faste, gjennomgående sprosser med kittfals (helst linoljekitt der dette er brukt før) i ytre ramme.
 • Det skal ikke være dryppneser, glasslister e.l. av aluminium eller tre.
 • Vinduene skal være sidehengslet.
 • Vinduene skal slå ut der ikke annet kan dokumenteres.
 • Vinduene skal ha rammeinndeling som tilsvarer den opprinnelige.
 • Kittfals, hengsler og beslag skal males som resten av vinduet.
 • Plassering og innfesting i veggliv skal males som resten av vinduet.
 • Skal vinduene ha overfals, kan det være falsk mot bunnkarm.
 • Benytt riktig type glass i det ytre vinduet.
 • Ta vare på og bruk gammelt glass.
 • Innvendige og utvendige profiler og omramming utføres som opprinnelig.

 

Isolering

Isolering av gamle hus må gjøres på en måte som bidrar til minst mulig bygningsmessige inngrep. Enkle isoleringstiltak kan ha god effekt på oppvarminga i huset. Mer omfattende isoleringstiltak vil ofte bli så omfattende at investeringen ikke svarer til energi- og kostnadsbesparelsen.

×