Litteratur

Litteraturforsyning og samlinger

Fjernlånsavdelinga har ansvar for litteraturforsyning gjennom:

 • å drifte fjernlån og innlån, utføre referansearbeid, gi råd om samlingsutvikling og lånetjenester.
 • BookBites, portal for utlån av e-bøker.
 • å inngå konsortier for digitale betalingstjenester.

Fylkesbiblioteket har felles mediesamling med Tromsø bibliotek og byarkiv.  Vi kjøper også tilgang til betalingstjenestene A-tekst, PressReader og Idunn. Disse er kun tilgjengelige på folkebibliotekene. I tillegg har bibliotekene utvidet tilgang til Helsebiblioteket og alle kan låne e-bøker gjennom E-lån Troms


KOMPETANSETILTAK LITTERATURFORSYNING

 • Arrangerer kurs om søking og kildekritikk
 • Kurs om utlån av e-bøker

Litteraturformidling og lesestimulering

Fylkesbiblioteket driver litteraturformidling gjennom prosjekter eller faste tiltak:

 • Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er en mobil bibliotek- og kulturformidlingstjeneste. Bok- og kulturbussen benyttes som kulturformidler innenfor litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv. Det tilbys kulturelle opplevelser og arrangement til barnehager og grunnskoler i Sør- og Midt-Troms.
 • I prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus har bibliotekene fått tilbud om forfatterbesøk, foredrag og andre litterære arrangementer. Etter ønske fra folkebibliotekene videreførte fylkesbiblioteket tilbudet i 2017 i samarbeid med folkebibliotekene ved hjelp av nye midler fra Nasjonalbiblioteket og egenandel fra bibliotekene. Formidling i bibliotek - aktivitet 2017. Aktivitetene skal omfatte foredrag og forfattermøter om sakprosa, forfattermøter om skjønnlitteratur, lesesirkler, høytlesning og kompetanseheving som omfatter formidlings- og arrangørkompetanse. 
 • Samisk bibliotektjeneste informerer om ny samisk litteratur, musikk og film.  Bloggen henvender seg til bibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotek, andre institusjoner og enkeltpersoner.
 • Leser søker bok er et tiltak som retter seg mot folkebibliotekene som «Bok til alle bibliotek». I Troms er det 21 «Bok til alle bibliotek» og det er leseombud knyttet til ordninga.
 • Tromsungdom leser er en litteraturpakke hvor litteraturformidlere presenterer bøker og forfattere møter elever i videregående skole.Det arrangeres også et formidlingsseminar rettet mot bibliotekarer og lærere. Tiltaket inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS). I DKS har fylkesbiblioteket ansvar for litteraturprogrammet for elever både i grunnskole og videregående skole.
 • Fjordgaten er et nettsted som omtaler litteratur om Tromsø og Troms skrevet av forfattere med tilknytning til byen og fylket.

KOMPETANSETILTAK LITTERATURFORMIDLING

×