Regionmuseer i Troms

Sør-Troms museum

Anna Rogde

Sør-Troms museum består av Trondenes historiske senter, Trastad samlinger, Anna-Rogde og regionmuseet.Regionmuseet har anlegg i kommunene Kvæfjord, Skånland, Harstad, Lavangen, Salangen og Ibestad.

Trastad Samlinger er et museum som presenterer en autentisk bo- og pleieavdeling for funksjonshemmede mennesker i Norge etter 1945, og et kunstgalleri som presenterer nasjonal og internasjonal Rå Kunst/Outsider Art.

Trondenes historiske senter viser fram lokalhistorien fra fjern fortid og fram til moderne tid med hovedvekt på vikingtid og middelalder. Men de forteller også om den vonde historien på Trondenes, med andre verdenskrig og sovjetisk krigsfangeleir. Krigsfangeleiren er tilrettelagt med stier og skilt.  

"Anna Rogde" er en skonnert av tre bygget i 1867/68.  Skuta fikk status som vernet av Riksantikvaren i 1989. Du kan være med ut på tur, enten som kunde eller mannskap.  De fleste turer går i Vågsfjorden, men de senere årene har hun seilt så langt nord som Svalbard og sør til Brest i Frankrike. 

Foto:  Sør-Troms museum, Anna Rogde

 

Midt-Troms museum

Midt-Troms Museum er et kultur- og naturhistorisk museum med anlegg i kommunene Bardu, Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Anleggene er delt inn i temamuseer og lokal- og friluftsmuseer.Temamuseene er helårsbemannede museer med permanente utstillinger, formidlingstilbud og forsknings-aktivitet. Temamuseene skal ivareta lokal kulturhistorie, samtidig som de fokuserer på hele regionen i forhold til et større tema. Lokalmuseene og friluftsmuseene er primært sommeråpne og har fokus på lokalhistorisk formidling, forankring og identitet. I "Barnebyen Finnsnes" skal Midt-Troms museum etablere et eget barnemuseum sammen med folkebiblioteket. TRADsenter er Midt-Troms Museums satsing på immateriell kulturarv. Dette er idag base for museets forvaltningsenheter som har fokus på både samlingsforvaltning og bygningsforvaltning. TRADsenter ligger i Sundlia ved E6 på Bardufoss i Målselv kommune. Her ligger også Midt-Troms Museums hovedadministrasjon, samt museets samlingsforvaltningskontor, bygningsforvaltningskontor og avdeling for utvikling. Her huser vi også turistinformasjon og vandreutstillinger i sommersesongen. 

Foto: Midt-Troms museum, Aursfjordsaga

 

Nord-Troms museum


Nord-Troms Museum har museumsanlegg i kommunene Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

De særartede kulturhistoriske anleggene representerer et tverrsnitt av regionens historie.  Nord-Troms-regionen har en spennende historie og geografi. Her kan du oppleve storhavets dønninger langs ytterkysten, kulturlandskapet langs fjordene og innlandsdalenes rike flora og fauna. Regionens kulturhistorie er preget av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og kvener levd side om side i århundrer.

Hovedadministrasjonen er er på flyttefot inn i Halti i Nordreisa.  I nær samlokalisering med Halti nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter, folkebiblioteket og Halti næringshage vil den nye utstillingen i Halti vise et tverrsnitt kultur- og naturhistorien fra hele Nord-Troms.

Foto: Nord-Troms museum, Kvensk skogstue i Kvænangen

 

Polarmuseet i Tromsø


Polarmuseet i Tromsø holder til i det fredede Tollbod-anlegget fra 1830-året i dethistoriske Skansen-området. Polarmuseet har utstillinger om ny forskning i Arktis,
overvintringsfangst, selfangst på ishavet og polare ekspedisjoner.

MS Polstjerna er Polarmuseets godt bevarte selfangstskute fra 1949. Skuta har 33
fangstsesonger i isen og har ført hjem nær 100 000 sel fra Vest- og Østisen. Båten er
åpen for publikum.

Foto:  Polarmuseet

 

Perspektivet museum i Tromsø

 
Perspektivet museum består av følgende anlegg: Mackgården, Storgata 95, Folkeparken og Straumen gård; alle i Tromsø
kommune. På sørspissen av Tromsøya ligger Folkeparken og det tidligere Troms Folkemuseum. Siden 1998 har Kvitnesgården og Stornaustet vært åpne for publikum. Straumen gård ligger ca. fire mil fra Tromsø sentrum.
Foto: Perspektivet museum

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum

Fartøyvernsenterets primære formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre
båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, samt forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. De ivaretar følgende nasjonale
fagområder: semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner og nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon.

I dag Nordnorsk Båtmuseum i Gratangen har verdens største samling av nordlandsbåter. Den eldste båten er fra 1825. Samlingen teller i overkant 
av 70 båter.

 

Samiske museer


Alle museene i Troms har ansvar for å formidle den samiske kulturarven.  I tillegg har vi to museer som er dedikert til formidling mot samisk kultur og levemåte.  Dette erSamtidsmuseet for nordlige folk og Várdobáiki.

Gállogieddi samisk friluftsmuseum

Foto:  Várdobáiki

×