Særskilt tilrettelegging av eksamen

Etter § 3-32 i Forskrift til opplæringslova, kan privatister søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Tilrettelegging etter denne paragrafen, må ikke forveksles med bruk av hjelpemidler som er beskrevet i § 3-31 i samme forskrift. Årsaken til at du søker om tilrettelegging, må dokumenteres av en sakkyndig person. Husk å oppgi hvilke fag søknaden gjelder for.

Du må søke på nytt for hver eksamenstermin. Om du har hatt tilrettelegging tidligere (som elev eller privatist), kan det lette saksbehandlingen om du informerer oss om dette.

Les mer på Lovdatas nettsider.

Utdanningsdirektoratet har publisert noen presiseringer om særskilt tilrettelegging på sine nettsider.

 

SØKNADSSKJEMA OG SØKNADSFRIST

Last ned søknadsskjemaet ved å åpne en skrivebeskyttet kopi som du lagrer på egen datamaskin. Deretter fyller du ut feltene på side 1 før du sender det til skolen. Alternativt kan du skrive ut side 1 før du sender søknaden.

Det utfylte skjemaet og dokumentasjon fra sakkyndig person, sendes til eksamensskolen. Dersom du mangler dokumentasjon, men forventer å ha den tilgjengelig før eksamen, kan du likevel søke. Søknaden vil da bli behandlet så snart du har ettersendt dokumentasjonen. Søknaden må være oss i hende senest 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med eksamensskolen.

Søknader mottatt etter fristen, vil bli avvist. Unntak kan gjøres i akutte tilfeller. Ingen søknader blir behandlet før oppmeldingsfristen har løpt ut.

 

×