Faste tilskudd til kulturinstitusjoner og -organisasjoner

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samarbeider om, og gir driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen, samt gir tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende kunst og utøvende kunstnere. Ny kulturavtale ble vedtatt i Fylkestinget i Troms i juni 2017. Disse institusjonene inngår i den nye kulturavtalen:

Les den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 (pdf).

Tilleggsavtalen mellom Troms og Finnmark

Som følge av en reduksjon av antall institusjoner og satsinger i den nye kulturavtalen, har Troms og Finnmark fylkeskommuner valgt å inngå en egen tilleggsavtale for å sikre regional støtte og økonomisk forutsigbarhet for noen flere institusjoner og satsinger:

Les tilleggsavtalen mellom Troms og Finnmark (pdf).

Avtale mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om Nordnorsk fartøyvernsenter

Det er inngått egen avtale for å sikre regional driftsfinansiering av Nordnorsk fartøyvernsenter. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018. Les avtale om Nordnorsk fartøyvernsenter (pdf)

TROMS FYLKESKOMMUNE ER MEDEIER I, OG GIR ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD TIL:

TROMS FYLKESKOMMUNE GIR ÅRLIGE TILSKUDD TIL:

Tilskuddsmottakere innenfor visuell kunst, samisk språk og kultur og film er omtalt under de enkelte tjenesteområdene.

Se også den samlede oversikten over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen.
 

×