Samiske språk- og kultursentra

Oversikt over samiske språk- og kultursentra i Troms

De samiske språk- og kultursentrene har en sentral rolle i et omfattende gjenoppbyggings- og revitaliseringsarbeid. Sentrene tilbyr språkkurs og aktiviteter som styrker og oppmuntrer til bruk av samisk språk. Troms fylkeskommune er med på å finansiere sju samiske språk- og kultursentre i samarbeid med Sametinget og vertskommunene. Storfjord språksenter har som eneste språksenter i landet et trespråklig fokus, med ansvar for både samisk og kvensk/finsk språkformidling og opplæring. 

×