Til alle tilskuddsmottakere med aktive tilsagn i regionalforvaltning

Fra 01.01.2020 etableres Troms og Finnmark fylkeskommune.

Som følge av den administrative omlegginga stenges Regionalforvaltning.no fra og med 15. november 2019. Dette betyr at det ikke vil være mulig å registrere nye søknader.

Prosjekter som ønsker utbetaling før 31.12 må sende inn utbetalingsanmodning før 1. desember 2019.

For prosjekter som har løpetid over 01.01.2020 og ikke skal anmode om utbetalinger innen gitt frist, forekommer det ingen endringer.

Åpning av regionaølforvatling.no for den nye organisasjonen vil publiseres på våre nettsider.

×