Valg 2019

Logo Valg

Fylkestingsvalget 2019 for Troms og Finnmark foregikk 8.-9.9.2019.

Her finner du oversikt over valgte representanter og vararepresentanter til Troms og Finnmark fylkesting 2019

-------------

Totalt ble det avgitt 111.455 godkjente stemmesedler i valget i Troms og Finnmark, noe som gir en valgdeltakelse på 57,7 prosent. 46.828 stemmesedler er endret ved at velgerne har krysset av for personstemmer.

 

 

 

×