Fra nyåret slås Troms og Finnmark sammen til én fylkeskommune. Da får fylkeskommunen også nye nettsider.

De nye nettsidene lanseres 2. januar og vil ha adresse www.tffk.no

Dette blir den offisielle nettsiden for fylkeskommunen.

Nettsidene tromsfylke.no, ffk.no og nyetffk.no vil ikke lenger være i drift.

×