De årlige kulturprisene fra Troms fylkeskommune ble i dag utdelt av fylkesordfører Kurt Werner Hansen (Ap) under fylkestinget.

Fylkeskommunens kulturpris 2019

Troms fylkeskommune deler årlig ut en kulturpris for å anerkjenne og støtte skapende og kulturell virksomhet i Troms fylke. Prisen tildeles en skapende eller utøvende kunstner, eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for-, eller i kulturlivet i Troms. Prisen er på kr. 25 000,-.

Årets prismottager Ola Graff står i en særstilling i henhold til innsamling, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av en stor immateriell kulturarv i nord. Han har brukt 40 år av sin yrkeskarriere som forsker – og som musiker, en enestående innsats for tradisjonsmusikk i nord, både for norsk, samisk og kvensk folkemusikk.

- Tildelingen i år er historisk: Dette er den aller siste kulturprisen som Troms fylkeskommune deler ut, fra neste år vil kulturprisen deles ut fra det nye storfylket Troms og Finnmark. Det er derfor særlig hyggelig å gjøre ære på Ola Graff akkurat i år, for han har vært en så viktig del av et aktivt kulturliv i nord gjennom så mange år. Vi kjenner han godt fra Nordnorsk visegruppe, men det arbeidet han har lagt ned i Nordnorsk folkemusikksamling er formidabelt, og samlinga vil stå som en milepæl i musikkhistorien i all overskuelig fremtid, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Frivillighetsprisen

Troms fylkeskommune har siden 2011 delt ut en pris for å gjøre ære på og hedre frivillig arbeid, og ønske om å synliggjøre hvor viktig frivillig innsats er for livskraftige og aktive lokalsamfunn. Frivillighet er, og har vært, en mangeårig satsing for fylkesrådet i Troms.

Seniordans Norge region Troms tildeles Troms fylkeskommunes frivillighetspris 2019. Seniordansen i Troms er en organisasjon og en aktivitet som har direkte innvirkning på vår helse, og er av stor betydning for trivselen i lokalsamfunn over hele fylket.

- Det er imponerende alt arbeid som gjøres på frivillig basis, både lokalt, regionalt og i det norsk-russiske samarbeidet. Og det er inspirerende å se at tilbud som seniordans sprer så mye glede og sosialt fellesskap lokalt. Slike tilbud betyr utrolig mye i arbeidet med å redusere ensomhet blant eldre i Troms, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Seniordans Norge region Troms feirer 15-års jubileum i år, og Troms fylkeskommune gratulerer region Troms med jubileet og som verdig mottager av frivillighetsprisen 2019.

Arbeidsstipend for kunstnere

Troms fylkeskommune tildeler årlig et arbeidsstipend for kunstnere på kr 100 000. Stipendet har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i fylket. Stipendordningen rullerer mellom kunstuttrykkene, og i år tildeles stipendet til kunstnere innenfor fagområdet FILM. 14 søkere ble vurdert til stipendet av en filmfaglig jury.

Marte Aasen Berntsen og Fredrik Mortensen mottar Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for 2019.

- Filmmiljøet i Troms er mangfoldig og internasjonalt, og holder et høyt nivå. Antallet søkere til stipendet viser en god og positiv utvikling i miljøet, noe vi er utrolig stolte av. I år deler vi ut to stipender, til to meget aktive og synlige filmkunstnere i Troms. De jobber begge kunstnerisk, men i ulike deler av en filmproduksjon. Vi ser at det er viktig med stipendordninger som kan gi kunstnere muligheter til å jobbe mer fokusert over tid med å utvikle egne kunstneriske prosjekter, og vi gleder oss til å følge disse to filmskaperne videre i sine karrierer, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) og fremhever det høye nivået i nordnorsk film og filmbransje.

Marte Aasen Berntsen er nylig vendt hjem til Tromsø hvor hun er vokst opp, med fersk utdanning innen filmklipp i bagasjen. Hun bekrefter det nivået vi ønsker at bransjen i nord har nådd, at det faktisk er mulig å komme hjem og være en aktiv kunstner i landsdelen, etter endt utdanning. Den kompetansen hun kommer hjem med, er etterspurt i bransjen i nord. I tillegg er det i dag to satsingsområder i filmbransjen på nasjonalt nivå; klipp og økt kvinneandel i filmbransjen. Hun har vært aktiv i filmmiljøet i mange år, og allerede gjort seg bemerket i flere kortfilmer, musikkvideoer, dokumentarfilmer og serier for TV.

Fredrik Mortensen opplever stor oppmerksomhet fra hele verden, siden lanseringen av sin dokumentar «Parkert» i 2018. Han har et særskilt talent for å skildre utenforskap, og menneskene i utenforskapet. Han har en enorm gjennomføringskraft og dedikasjon i sitt arbeide, og hans måte å fortelle historiene på, evner å berøre oss som tilskuere i stor grad. Mortensen er en høyt skattet person i det nordnorske filmmiljøet. Han jobber aktivt for en helhetlig bransje i nord, og er en samlende brikke for filmmiljøet gjennom sin store omsorg for sine kolleger.

×