Sticos

Hva er Sticos Oppslag Kommune?

 • Sticos er et velrenommert kompetanse-/oppslagsverktøy, som store deler av næringslivet benytter seg av. Og nå også kommunal sektor (ca. 100 kommuner og flere fylkeskommuner er allerede brukere).
 • Sticos Oppslag Kommune (SOK) er skreddersydd for kommunesektoren
 • Det er et web-basert (miljøvennlig) faglig oppslagsverk som dekker fagområder/gir svar på spørsmål innen lønn, personal , regnskap, mva/mva-kompensasjon, KOSTRA, avgift, skatt, jus, sykelønnsrefusjon, fraværsoppfølging m.m.
 • Du finner alt på ett sted og alltid kvalitetssikret-/oppdatert innhold. Det er «garantert siste versjon» av loven/ forskriften/ regelen/ tolkningen/ veilederen etc.  – og vi får alle samme svar når vi spør
 • Sticos har et moderne grensesnitt som er lett å bruke og med enkel pålogging
 • Tilgang til SOK er lisensbasert - årsavgiften avhenger av antall brukere, dess flere jo lavere pris. Ta kontakt!

Hvem vil dra størst nytte av Sticos Oppslag Kommune

 • Sentrale og desentrale ledere
 • Merkantile i hele virksomheten
 • Lønns-/regnskaps-/budsjettarbeidere og internkontrollere
 • Jurister m.fl.

Hvorfor si ja til å ta i bruk Sticos Oppslag Kommune?

Hvorfor ta i bruk Sticos Oppslag Kommune?

 • Et kompetanseverktøy (vs. leverandørene av økonomisystem som er mer programverktøy)
 • Basert på en samarbeidsallianse med NKK – faglig kompetanse i nettverk for fagområdene i det offentlige
 • Kompetanseheving på alle nivå i virksomheten
 • Opplæringsverktøy innen fagområdene for virksomheten
 • Trygghet i faglige vurderinger – ajourholdte kilder
 • Redusert sårbarhet ved sykdom og permisjoner
 • Kvalitet i økonomi- og KOSTRA-rapportering -> gode beslutningsgrunnlag
 • Alltid faglig oppdatert på alle fagområder
 • Moderne søketeknologi, finner kun det som søkes
 • Lokale kommentarer og data for egen virksomhet
 • Ingen konkurrenter på KOSTRA innen Regnskap/Lønn i kommunesektoren
 • Papirløst og miljøvennlig
 • Tilgang til (gratis) fagkompetanse og fagsupport
 • Kurstilbud, tilpassede interne eller åpne kurs

Hvilken merverdi får vi med Sticos Oppslag Kommune, jf. andre oppslagsverktøy?

 • Bedre internkontroll, ved at en unngår feilføring av bilag, riktig bruk av KOSTRA (art, funksjon) og mva-kompensasjon
 • Felles tolkning av KOSTRA-veileder med vurderingsregler og lokale unntak/regler
 • Arbeidsbesparende vedrørende ajourhold av kilder – optimalisert ved bruk av Sticos fagavdeling
 • Opplærings- og kompetanseutviklende for hele virksomheten
 • Organisasjonseffektiv samhandling – arbeide likt og dele kunnskap
 • Et oppslagsverk hvor man bygger sin virksomhets egne lokale data inn i samme system
 • Gratis fagsupport inkludert for navngitte ansatte gir trygghet
 • Reduserer sårbarhet ved fravær
 • Redusert bruk av konsulenttjenester
×