E-handel

E-handel - vi er igang!

E-handel er å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste. E-handel dreier seg om å ta i bruk ulik programvare dels internt i virksomheten og dels mellom virksomheten og eksterne leverandører.

E-handel er et virkemiddel for å oppnå bedre anskaffelser og mer effektive innkjøp.

I Troms fylkeskommune startet vi opp med E-handel i 2012.

×