Elev

Det største tjenesteområdet for Troms fylkeskommune er videregående opplæring. Fylket har ansvar for og driver 13 videregående skoler med cirka 6000 elever per år og 1400 tilsatte. De fleste skolene er kombinerte skoler, det vil si skoler som gir tilbud både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Yrkesfaglige utdanningsprogrammer kvalifiserer til yrker innenfor blant annet industri, håndverk og omsorgsyrker, mens studieforberedende utdanningsprogrammer kvalifiserer til høyere utdanning.

Fagopplæring er også en del av videregående opplæring med 1500 lærlinger/lærekandidater, fordelt på cirka 1.000 bedrifter. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for 400 voksne som er under opplæring. Til sammen har Troms fylkeskommune opplæringsansvar for omtrent 7.700 personer pr. år.

Kokkeelever

Foto: Astri Pestalozzi

 

×